PIA MYRVOLDMed en tverrfaglig kunst filosofi, har Pia MYrvoLD i løpet av hennes 30 års arbeid historikk,utforsket og samtidig kombinert medier: maleri, lyd, video, design, infrastruktur design, performance kunst, urbanisme og nye teknologier.

MYrvoLD’s ukonvensjonelle og overlappende forskning med visuelle medier har introdusert verden til hybrider og innovative ideer som for eksempel; cybercouture.com, klær som publisering, multi-overflate verk, female interfaces og kunstprosjekter som involverer dualitetene av virtuelle og virkelige plass, 3D animasjoner, kartlegging og flerskjerms installasjoner og interaktive kunstmiljøer.

Web: www.pia-myrvold.com